Αστική ευθύνη

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης για Ιδιώτες

Ορισμός Αστικής Ευθύνης

Σύμφωνα με τη νομική ορολογία η Αστική Ευθύνη αφορά την περίπτωση που ένα πρόσωπο καλείται να αποκαταστήσει την όποια υλική ζημιά ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτο πρόσωπο λόγω παράλειψης ή εσφαλμένης ενέργειάς του.

Η Interasco βρίσκεται δίπλα στους ιδιώτες για να προστατεύσει ασφαλιστικά τέτοιες περιπτώσεις, τηρώντας τη δέσμευσή της για εντιμότητα απέναντι στον πελάτη και άμεση αποζημίωση.

Ιδιωτική / Οικογενειακή Αστική Ευθύνη και Επέκταση για Κατοικίδια

Καλύπτουμε λάθη ή παραλείψεις δικά σας ή κάποιου μέλους της οικογένειάς σας που ενδέχεται να προξενήσουν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους. Καλύπτουμε και ζημίες που μπορεί να προξενήσει σε τρίτα πρόσωπα το κατοικίδιό σας.

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Ακινήτων και Διαχειριστών Πολυκατοικιών

Καλύπτουμε τις υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν προς τρίτους είτε από τη χρήση του ακινήτου είτε της πολυκατοικίας.